Domino een klein kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer

Gediplomeerde begeleiders

Opvang op maat voor uw kind door gediplomeerde leidsters.

Ruime openingstijden

Ruime openingstijden 06.30 uur t/m 19.00 uur.

Flexibele opvang

Flexibele opvang met uren en geen verplichte afname.

Al 25 jaar ervaring

Al 25 jaar ervaring in de kinderopvang

Over kinderdagverblijf Domino+

Wij zijn een klein kinderdagverblijf in Roosendaal met 2 verticale groepen van maximaal 16 kinderen per groep van 0 t/m 4 jaar.
2 BSO groepen voor maximaal 20 kinderen per groep.
We hebben een groep voor kinderen van 4 tot 7 jaar en een groep voor kinderen van 7 tot 13 jaar.
Uw kind wordt door onze gediplomeerde leidsters opgevangen in een huiselijke sfeer met ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 6.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop ( u koopt maandelijks de uren die u nodig heeft). We bieden een plek voor uw kind om te spelen, ontdekken, leren en genieten met activiteiten, afgestemd op de leeftijd van uw kind. We vangen kinderen op in 2 verticale groepen (0-4 jaar). Bij minimale bezetting kan het voorkomen dat deze groepen worden samengevoegd. Gediplomeerd personeel begeleidt en verzorgt de kinderen.
U kunt uw kind al aanmelden voordat het is geboren.

De begeleidsters van kinderdagverblijf Domino+

Pedagogisch beleid

Elk kinderdagverblijf moet een pedagogisch beleidsplan hebben.
Het eerste doel van het pedagogisch beleidsplan is een eenduidige, continue pedagogische kwaliteit in het kinderdagverblijf te ontwikkelen en te bewaken.
Daarnaast zorgt het ervoor dat het pedagogisch handelen van pedagogisch medewerkers toetsbaar wordt en schept het herkenbaarheid voor buitenstaanders.

In dit beleidsplan staat de pedagogische visie beschreven voor ouders, medewerkers en GGD inspectie.

Door steeds opnieuw kritisch te blijven kijken naar het pedagogisch beleidsplan zorgen we ervoor dat we bewust blijven kijken, praten en afspraken maken over het opvoedkundig handelen.
Samen praten over hoe je iets oplost, geeft een wij-gevoel. Duidelijkheid en herkenbaarheid zijn niet alleen voor de ouder en het bestuur noodzakelijk, voor nieuwe medewerkers en stagiaires kan het pedagogisch beleid een handvat zijn.
Bij sollicitaties kan gekeken worden naar de pedagogische ideeën van de sollicitant om te kijken of deze passen in het beleid.
Het pedagogisch beleid kan gebruikt worden als maatstaf voor alle andere onderdelen van de organisatie.

Ons gehele pedagogisch beleid kunt u terugvinden onder downloads.

Gezondheid, veiligheid en Hygiëne

Jonge kinderen zijn kwetsbaarder. Er zijn tal van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. Zelfs als er in een kindercentrum geen zieke kinderen zijn, betekent dit niet automatisch dat kinderen hier niet aan risico’s blootgesteld worden. Ook ogenschijnlijk gezonde kinderen kunnen aan risico’s blootgesteld zijn die een goede gezondheid ondermijnen. Verantwoord beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid is dan ook heel belangrijk.
Kinderdagverblijf Domino+ streeft hoge kwaliteit kinderopvang na.
Kinderen moeten zo goed mogelijk opgevangen worden en daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen voornamelijk veilig opgevangen worden.
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een uitgebreide risico-inventarisatie doet, hier een actieplan aan koppelt en dit plan Certificaat coach gezonde kinderopvangjaarlijks evalueert.

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar, dit moeten ze leren.
Omdat het voor de leidsters onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang.

Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moet de kans op ernstig letsel voorkomen worden.

De toezichthouder (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid van de kinderopvang aan de hand van het veiligheidsplan van het dagverblijf en steekproefsgewijze controles.

Elk kind verdient een gezonde start!
Op 20 februari 2018 hebben Jorrien en Xiomara succesvol de training tot coach gezonde kinderopvang afgerond en zijn hiermee het aanspreekpunt voor een gezonde leefstijl binnen Domino+. Zij krijgen jaarlijks een opfriscursus, zodat hun kennis weer helemaal up-to-date is. Jorrien en Xiomara hebben ook een trainingsavond verzorgd voor alle pedagogisch medewerkers binnen Domino+, zodat we samen kunnen werken aan een gezonde(re) jeugd.
Certificaat coach gezonde kinderopvang afbeelding

Warme maaltijden

Verse maaltijden

In samenwerking met Culinair Kommers verzorgen wij tussen de middag gezonde en verse maaltijden voor de kinderen op het kinderdagverblijf.  De gehele bereiding van de maaltijden worden door hun eigen slagers en koks gedaan.

Wij bieden onze ouders ook de mogelijkheid deze heerlijke maaltijden bij ons te bestellen.  Elke maand ontvangen ze van ons een menu waarna ze aan kunnen geven welk menu (‘s) voor welk dag(en) ze graag willen afnemen.

Jaarplanning

Baby op komst

Van harte gefeliciteerd! Je bent zwanger! Als alles goed gaat, zet je straks een klein wondertje op de wereld. Maar dan? Wat als je je werk altijd heel leuk hebt gevonden … wat als je je collega’s vreselijk zou missen….wat als je een eigen inkomen toch  wel prettig vindt …
Dan ben je van harte welkom bij Domino+ en kun je kennis maken met onze pedagogisch medewerkers, proef je de sfeer op locatie en je krijgt in één keer een heleboel concrete informatie en ben je klaar voor de keuze die voor jou goed voelt. Als je even belt om een afspraak te maken, dan zorgen we dat we alle tijd voor je hebben.

Bijna peuter

Tijd voor iets anders, iets nieuws, iets unieks! Niet alleen voorschoolse educatie is belangrijk. Extra aandacht voor beweging is ook van belang, aangezien overgewicht volksziekte nummer 1 is in Nederland. En de taalontwikkeling vinden we bij Domino+ ook een belangrijk aspect. Bewegen en taal staan daarom ook centraal tijdens onze peutergroep!

Bijna kleuter

Is uw kind toe aan wat extra uitdaging? Kan uw kind een duwtje in de rug gebruiken als voorbereiding op de basisschool?
De drie+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere dagdelen. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen.

Bijna school

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen buiten schooluren terecht bij de BSO. Dit kan voor of na schooltijd zijn. Maar ook op studiedagen, adv-dagen van leraren of tijdens de schoolvakanties. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop.

Wil je graag kennismaken met kinderdagverblijf Domino+?