Welkom bij kinderdagverblijf Domino+ Sterk in flexibele opvang!

Haal- en brengservice

Kinderopvang

Buitenschoolse opvang

Peutergroep

3+ groep

Vakantie opvang

waarom bij Domino+

Wij zijn een klein kinderdagverblijf in Roosendaal met 3 verticale groepen van maximaal 16 kinderen per groep van 0 t/m 4 jaar. En 1 BSO groep voor maximaal 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Uw kind wordt door onze gediplomeerde leidsters opgevangen in een huiselijke sfeer met ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Hierbij kijkt Domino + naar de wensen en behoeften van het individuele kind en verzorgt opvang op maat voor ieder kind.

Kinderdagverblijf Roosendaal Domino+

Onze Medewerkers

Onze resultaten spreken voor zich

KWALITEIT
BLIJE KINDEREN
BLIJE OUDERS

Meer over Domino+

Waarom een pedagogisch beleid?

 

Het eerste doel van het pedagogisch beleid is: een eenduidige, continue pedagogische kwaliteit in het kinderdagverblijf  te ontwikkelen en te bewaken.

Het tweede doel is: het pedagogisch handelen van leidsters toetsbaar maken. Het derde doel is: herkenbaarheid scheppen voor buitenstaanders.

 

Bijkomende positieve effecten:

  • de discussie hoe leidsters met de kinderen omgaan kan leiden tot bewust
  • praten en afspraken maken over het opvoedkundig handelen maakt dat leidsters zich een methode eigen maken. – samen praten over hoe je iets oplost, geeft een wij-gevoel. – duidelijkheid en herkenbaarheid zijn niet alleen voor de ouder   en het bestuur noodzakelijk, voor nieuwe leidsters en stagiaires   kan het pedagogisch beleid een handvat zijn bij het    Bij sollicitaties kan gekeken worden naar de   pedagogische ideeën van de sollicitant om te kijken of deze passen   in het beleid.
  • je kunt het pedagogisch beleid gebruiken als maatstaf voor alle andere onderdelen van de organisatie
Kinderdagverblijf Roosendaal Domino+

Gezondheid, veiligheid en hygiëneJonge kinderen zijn kwetsbaarder. Er zijn tal van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. Zelfs als er in een kindercentrum geen zieke kinderen zijn, betekent dit niet automatisch dat kinderen hier niet aan risico’s blootgesteld worden. Ook ogenschijnlijk gezonde kinderen kunnen aan risico’s blootgesteld zijn die een goede gezondheid ondermijnen. Verantwoord beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid is dan ook heel belangrijk.
Kinderdagverblijf Domino+ streeft hoge kwaliteit kinderopvang na.

Kinderen moeten zo goed mogelijk opgevangen worden en daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen voornamelijk veilig opgevangen worden. De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een uitgebreide risico-inventarisatie doet, hier een actieplan aan koppelt en dit plan jaarlijks evalueert.
Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar, dit moeten ze leren. Omdat het voor de leidsters onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang.
Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moet de kans op ernstig letsel voorkomen worden.
De toezichthouder (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid van de kinderopvang aan de hand van het veiligheidsplan van het dagverblijf en steekproefsgewijze controles.

 

Elk kind verdient een gezonde start!
Op 20 februari 2018 hebben Jorrien en Xiomara succesvol de training tot coach gezonde kinderopvang afgerond en zijn hiermee het aanspreekpunt voor een gezonde leefstijl binnen Domino+. Zij hebben ook een trainingsavond verzorgd voor alle pedagogisch medewerkers binnen Domino+, zodat we samen kunnen werken aan een gezonde(re) jeugd.

Kinderdagverblijf Roosendaal Domino+

Stagaires

Het dagverblijf stimuleert het werken met stagiairs, dit om mee te werken aan profilering en professionalisering van het beroep en aan het vergroten van kwaliteit binnen het dagverblijf.

Door met stagiaires te werken zullen de werknemers bewuster met hun werk omgaan; ze zullen meer stilstaan bij de dagelijkse werkzaamheden en de uitvoering hiervan. Daarnaast kan een stagiaire voor taakverlichting zorgen voor de werknemers.

Binnen kinderdagverblijf Domino+ bieden we alleen BOL stageplaatsen aan.

We nemen daarbij alleen stagiairs aan die de opleiding SPW 3 of 4 volgen. We streven ernaar om per groep 1 stagiaire te plaatsen. Een stagiaire staat altijd boventallig op de groep.

Verse warme maaltijd

In samenwerking met Culinair Kommers verzorgen wij tussen de middag gezonde en verse maaltijden voor de kinderen op het kinderdagverblijf.

Ook u kunt de heerlijke maaltijden bestellen.

Na een drukke werkdag haast je je naar huis om een snelle maaltijd in elkaar te draaien. Terwijl jij staat te survival koken kun je je kinderen geen aandacht geven en ben je genoodzaakt om ze even te parkeren voor een scherm. Herkenbaar??? Vraag naar de mogelijkheden bij onze administratie.

culinair Kommers - Domino+

Tarieven:

Ons uurtarief 2017 is:

KDV:
Prijzen voorperiode tot de 20ste van de voorafgaande maand      €  7,45/uur

Prijzen na de 20ste van de voorafgaande maand                             € 7,55/uur

Prijs van 06.30 uur tot 07.00 uur                                                     € 4,72

BSO:
Prijzen voorperiode tot de 20ste van de voorafgaande maand      €  6,95/uur

Prijzen na de 20ste van de voorafgaande maand                              € 7,05/uur

Prijs van 06.30 uur tot 07.00 uur                                                        € 4,72

De genoemde uurprijzen zijn bruto bedragen.

Sinds 2005 keert de belastingdienst een tegemoetkoming uit aan ouders voor de kosten van kinderopvang. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoog de tegemoetkoming voor u is, kunt u bereken op https://www.kostenkinderopvang.nl

LET OP!! HOUDT U REKENING MET ONDERSTAANDE REGEL VOOR OUDERS DIE KINDEROPVANGTOESLAG WILLEN ONTVANGEN!!
Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Een voorbeeld: een kind gaat vanaf 2 januari 2016 naar de kinderopvang. De ouder moet dan uiterlijk 30 april 2016 de kinderopvangtoeslag aanvragen, om geen maand mis te lopen. Als de ouders wachten met aanvragen tot 31 mei 2016, dan ontvangen ze geen kinderopvangtoeslag over januari, maar wel over de maanden februari, maart, april en mei.

Kinderdagverblijf Roosendaal Domino+

Wat zeggen de ouders over ons

Aandacht voor alle leeftijden

Baby op komst

baby op komst kinderdagverblijf Roosendaal

Van harte gefeliciteerd! Je bent zwanger! Als alles goed gaat, zet je straks een klein wondertje op de wereld. Maar dan? Wat als je je werk altijd heel leuk hebt gevonden … wat als je je collega’s vreselijk zou missen….wat als je een eigen inkomen toch  wel prettig vindt …
Dan ben je van harte welkom bij Domino+ en kun je kennis maken met onze pedagogisch medewerkers, proef je de sfeer op locatie en je krijgt in één keer een heleboel concrete informatie en ben je klaar voor de keuze die voor jou goed voelt. Als je even belt om een afspraak te maken, dan zorgen we dat we alle tijd voor je hebben.

Bijna peuter

Kinderdagverblijf Roosendaal Domino+

Tijd voor iets anders, iets nieuws, iets unieks! Niet alleen voorschoolse educatie is belangrijk. Extra aandacht voor beweging is ook van belang, aangezien overgewicht volksziekte nummer 1 is in Nederland. En de taalontwikkeling vinden we bij Domino+ ook een belangrijk aspect. Bewegen en taal staan daarom ook centraal tijdens onze peutergroep!

Bijna kleuter

Is uw kind toe aan wat extra uitdaging? Kan uw kind een duwtje in de rug gebruiken als voorbereiding op de basisschool?
De drie+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere dagdelen. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen.

Voor & na school

Kinderdagverblijf Roosendaal Domino+Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen buiten schooluren terecht bij de BSO. Dit kan voor of na schooltijd zijn. Maar ook op studiedagen, adv-dagen van leraren of tijdens de schoolvakanties. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop.

Nieuw vervoersmiddel BSO kinderen!

Maak kennis met ons nieuwe vervoersmiddel, de Stint! Vanaf 9 augustus 2018 hebben ze ons nieuwe vervoersmiddel voor de BSO kinderen geleverd. Vanaf nu rijden we dus opvallend, herkenbaar en milieuvriendelijk door Roosendaal! Na een korte training zijn de eerste proefritjes al gemaakt.

Van spelen kun je leren

In reactie op alle publiciteit van de afgelopen weken wil ik ons kinderdagverblijf graag nog even aan u voorstellen. En gelijk ook even wat recht zetten, want ook kleine kinderopvangorganisaties hebben visie en kwaliteit. Ook kleine organisaties moeten voldoen aan alle regels en eisen rond kinderopvang en terecht want het is uw grootste bezit. Wij […]

Oudercommissie

Onze oudercommissie stelt zich graag aan u voor: Ik ben Anne Remery, ik ben 44 jaar oud, en woon sinds 15 jaar in Roosendaal, met Leo en Emma en Stijn. Ik werk al tien jaar in Antwerpen bij de socialistische vakbond ABVV. Emma en Stijn gaan al sinds hun drie maanden naar Domino en komen […]