Domino een klein kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer

Gediplomeerde begeleiders

Opvang op maat voor uw kind door gediplomeerde leidsters.

Ruime openingstijden

Ruime openingstijden 06.30 uur t/m 19.00 uur.

Flexibele opvang

Flexibele opvang met uren en geen verplichte afname.

Meer dan 20 jaar ervaring

Meer dan 20 jaar ervaring in de kinderopvang

Over kinderdagverblijf Domino+

Wij zijn een klein kinderdagverblijf in Roosendaal met 2 verticale groepen van maximaal 16 kinderen per groep van 0 t/m 4 jaar.
2 BSO groepen voor maximaal 20 kinderen per groep.
We hebben een groep voor kinderen van 4 tot 7 jaar en een groep voor kinderen van 7 tot 13 jaar.
Uw kind wordt door onze gediplomeerde leidsters opgevangen in een huiselijke sfeer met ruime speel- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Kinderopvang

Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 6.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop ( u koopt maandelijks de uren die u nodig heeft). We bieden een plek voor uw kind om te spelen, ontdekken, leren en genieten met activiteiten, afgestemd op de leeftijd van uw kind. We vangen kinderen op in 2 verticale groepen (0-4 jaar). Bij minimale bezetting kan het voorkomen dat deze groepen worden samengevoegd. Gediplomeerd personeel begeleidt en verzorgt de kinderen.
U kunt uw kind al aanmelden voordat het is geboren.

Buitenschoolse opvang

De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. We hebben 2 BSO groepen. Een groep voor kinderen met de leeftijd van 4 tot 7 jaar  en een groep  voor kinderen met de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Bij minimale bezetting kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd. De BSO biedt voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en opvang op, voor de school, rooster vrije dagen. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop ( u koopt maandelijks de uren die u nodig heeft). Het moment dat kinderen aanwezig zijn op de BSO wordt gezien als vrije tijd. Kinderen kunnen spelen met het aanwezige materiaal. Vaak worden er vanuit de BSO activiteiten aangeboden waar de kinderen vrijwillig aan mee kunnen doen. Dit kunnen spel- of knutselactiviteiten zijn. Tijdens de schoolvakanties, wanneer de kinderen hele dagen op de BSO aanwezig zijn, kunnen dit ook dagtripjes naar het park of een museum zijn.

Voorschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen voor school terecht bij de BSO, Maar ook op studiedagen, adv-dagen van leraren of tijdens de schoolvakanties.
De kinderen kunnen tot 8.00 uur ontbijten (dit mogen zij zelf meebrengen) en nog lekker wat spelen.

De kinderen worden door de leidsters te voet naar school gebracht en gehaald. Wij lopen naar de volgende basisscholen: ‘De Appel’, ‘De Singel’, de ‘Jeroen Bosch’, ‘De Sponder’ en ‘De Fakkel’. Op ‘de Blokwei’ halen en brengen we alleen kinderen op verzoek.

3+ groep

Is uw kind toe aan wat extra uitdaging? Kan uw kind een duwtje in de rug gebruiken als voorbereiding op de basisschool?
De drie+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere dagdelen. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheid.

Peutergroep

Veel peuters gaan naar een peuterspeelzaal waar ze worden voorbereid op de basisschool. Om onze peuters ook meer uit te kunnen dagen ontstond het idee voor een peutergroep. Zo hoeven ze niet perse te wennen aan een nieuwe omgeving en andere juffen en krijgen ze toch dezelfde uitdaging als op een reguliere peuterspeelzaal aangeboden.
Een peutergroep is een fijne speelplaats waar kinderen van 2 tot 4 jaar spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool. Uw peuter komt in contact met leeftijdsgenootjes en maakt kennis met verschillende soorten materialen die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere kinderen. Door samen te plakken, knippen, kleien, puzzelen, verven, boekjes te bekijken, tafel- en kringspelletjes te spelen, ervaren de peuters hoe het is om iets in groepsverband te doen. Het kind ‘hoeft nog niet’, maar mag zich in alle vrijheid en al spelend ontwikkelen.

We besteden tijdens de peuterochtenden niet alleen aandacht aan voorschoolse educatie, maar besteden ook extra aandacht aan beweging en taal! Onze verteltassen staan ieder thema centraal. Daarnaast bieden we nog extra activiteiten aan als muziek op schoot, peuterdans, peutergym, beweegkriebels e.d.
Plezier maken, bewegen en ontwikkelen, dat staat voorop! Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom!

Aan de hand van een activiteitenprogramma worden de dagdelen vorm gegeven. Dit biedt de kinderen houvast. De kinderen komen twee keer per week naar peutergroep Domino+. Het gaat om een combinatie van twee dagdelen, namelijk dinsdag- en donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur. Dit gedurende 40 (school)weken. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is de peutergroep gesloten.

Plezier maken, bewegen en ontwikkelen, dat staat voorop! Alle peuters vanaf 2 jaar zijn welkom!

Inschrijven?!
Bent u net zo enthousiast geworden als wij? Schrijf dan nu uw kind(eren) in voor peutergroep Domino+.

Er geldt een verplichte afname van 2 dagdelen in de week. Dit in verband met het aanbod van het programma en het veilig voelen van het kind in de groep. U kunt het gebruik van de peutergroep natuurlijk ook combineren met onze reguliere opvang (combinatie kinderopvang/peutergroep). Wij brengen en halen uw kind dan van en naar de groep.

Mochten er nog verdere vragen zijn, dan mag u altijd contact met ons opnemen.

De begeleidsters van kinderdagverblijf Domino+

Houda Bouasria
Houda Bouasria
Martine
Coby Jongmans
Anja Schläfli
Mijn naam is Esther, geboren op 19.09.1984. Ik ben getrouwd met Daniel en samen zijn wij de trotse ouders van Bryan en Leya. Ik heb de opleiding SPW gevolgd en ben sinds 2005 werkzaam op het kinderdagverblijf. Ik werk hier met veel plezier met alle kinderen, groot en klein. Het is fijn een band met de kinderen op te bouwen, ze normen en waarden te leren en hen een fijn gevoel en fijne omgeving te kunnen bieden.
Eshter
Bianca Braat
Stefphanie van Peer
Kristy Heurter
Wendy van den Broek
Wendy van den Broek
Jorrien Fabrie
Natalia Jakiel
Maartje Koenraad
Rowan de Groen
Peggy Randsdorp
Peggy Randsdorp
Julliette Crezee
Xiomara
Martine Manné

Pedagogisch beleid

Elk kinderdagverblijf moet een pedagogisch beleidsplan hebben.
Het eerste doel van het pedagogisch beleidsplan is een eenduidige, continue pedagogische kwaliteit in het kinderdagverblijf te ontwikkelen en te bewaken.
Daarnaast zorgt het ervoor dat het pedagogisch handelen van pedagogisch medewerkers toetsbaar wordt en schept het herkenbaarheid voor buitenstaanders.

In dit beleidsplan staat de pedagogische visie beschreven voor ouders, medewerkers en GGD inspectie.

Door steeds opnieuw kritisch te blijven kijken naar het pedagogisch beleidsplan zorgen we ervoor dat we bewust blijven kijken, praten en afspraken maken over het opvoedkundig handelen.
Samen praten over hoe je iets oplost, geeft een wij-gevoel. Duidelijkheid en herkenbaarheid zijn niet alleen voor de ouder en het bestuur noodzakelijk, voor nieuwe medewerkers en stagiaires kan het pedagogisch beleid een handvat zijn.
Bij sollicitaties kan gekeken worden naar de pedagogische ideeën van de sollicitant om te kijken of deze passen in het beleid.
Het pedagogisch beleid kan gebruikt worden als maatstaf voor alle andere onderdelen van de organisatie.

Ons gehele pedagogisch beleid kunt u terugvinden onder downloads.

Gezondheid, veiligheid en Hygiëne

Jonge kinderen zijn kwetsbaarder. Er zijn tal van factoren die de gezondheid beïnvloeden. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid zoveel mogelijk gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van kinderziekten. Zelfs als er in een kindercentrum geen zieke kinderen zijn, betekent dit niet automatisch dat kinderen hier niet aan risico’s blootgesteld worden. Ook ogenschijnlijk gezonde kinderen kunnen aan risico’s blootgesteld zijn die een goede gezondheid ondermijnen. Verantwoord beleid op het gebied van gezondheid en veiligheid is dan ook heel belangrijk.
Kinderdagverblijf Domino+ streeft hoge kwaliteit kinderopvang na.
Kinderen moeten zo goed mogelijk opgevangen worden en daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen voornamelijk veilig opgevangen worden.
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een uitgebreide risico-inventarisatie doet, hier een actieplan aan koppelt en dit plan Certificaat coach gezonde kinderopvangjaarlijks evalueert.

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar, dit moeten ze leren.
Omdat het voor de leidsters onmogelijk is om elke minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden, is een veilige omgeving van groot belang.

Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Niet alle veiligheidsrisico’s moeten worden afgedekt, wel moet de kans op ernstig letsel voorkomen worden.

De toezichthouder (GGD-inspecteur) controleert de veiligheid van de kinderopvang aan de hand van het veiligheidsplan van het dagverblijf en steekproefsgewijze controles.

Elk kind verdient een gezonde start!
Op 20 februari 2018 hebben Jorrien en Xiomara succesvol de training tot coach gezonde kinderopvang afgerond en zijn hiermee het aanspreekpunt voor een gezonde leefstijl binnen Domino+. Zij krijgen jaarlijks een opfriscursus, zodat hun kennis weer helemaal up-to-date is. Jorrien en Xiomara hebben ook een trainingsavond verzorgd voor alle pedagogisch medewerkers binnen Domino+, zodat we samen kunnen werken aan een gezonde(re) jeugd.
Certificaat coach gezonde kinderopvang afbeelding

Warme maaltijden

Verse maaltijden

In samenwerking met Culinair Kommers verzorgen wij tussen de middag gezonde en verse maaltijden voor de kinderen op het kinderdagverblijf.  De gehele bereiding van de maaltijden worden door hun eigen slagers en koks gedaan.

Wij bieden onze ouders ook de mogelijkheid deze heerlijke maaltijden bij ons te bestellen.  Elke maand ontvangen ze van ons een menu waarna ze aan kunnen geven welk menu (‘s) voor welk dag(en) ze graag willen afnemen.

Jaarplanning

Baby op komst

Van harte gefeliciteerd! Je bent zwanger! Als alles goed gaat, zet je straks een klein wondertje op de wereld. Maar dan? Wat als je je werk altijd heel leuk hebt gevonden … wat als je je collega’s vreselijk zou missen….wat als je een eigen inkomen toch  wel prettig vindt …
Dan ben je van harte welkom bij Domino+ en kun je kennis maken met onze pedagogisch medewerkers, proef je de sfeer op locatie en je krijgt in één keer een heleboel concrete informatie en ben je klaar voor de keuze die voor jou goed voelt. Als je even belt om een afspraak te maken, dan zorgen we dat we alle tijd voor je hebben.

Bijna peuter

Tijd voor iets anders, iets nieuws, iets unieks! Niet alleen voorschoolse educatie is belangrijk. Extra aandacht voor beweging is ook van belang, aangezien overgewicht volksziekte nummer 1 is in Nederland. En de taalontwikkeling vinden we bij Domino+ ook een belangrijk aspect. Bewegen en taal staan daarom ook centraal tijdens onze peutergroep!

Bijna kleuter

Is uw kind toe aan wat extra uitdaging? Kan uw kind een duwtje in de rug gebruiken als voorbereiding op de basisschool?
De drie+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere dagdelen. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen.

Bijna school

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen buiten schooluren terecht bij de BSO. Dit kan voor of na schooltijd zijn. Maar ook op studiedagen, adv-dagen van leraren of tijdens de schoolvakanties. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop.

Wil je graag kennismaken met kinderdagverblijf Domino+?

Menu