Even voorstellen… Pedagogisch coach/beleidsmedewerker

Mijn naam is Wendy van den Broek en ik ben sinds juli 2008  werkzaam bij Domino+. Ik begon hier als stagiaire en ben vervolgens blijven plakken. Ik wilde op een gegeven moment meer verdieping in mijn werk en besloot in de avonduren de opleiding HBO Pedagogiek te gaan volgen. Deze heb ik met enige vertraging (ik wilde ook graag nog trouwen en kindjes.. en daarbij is een scriptie schrijven gewoon helemaal niet leuk om te doen) nu bijna afgerond. Ik heb hiervoor tot 1 januari 2021 de tijd, maar dat gaan we natuurlijk niet doen.

Zoals u misschien al heeft gelezen is het sinds 1 januari 2019 verplicht om een pedagogisch coach/beleidsmedewerker in dienst te hebben. Als pedagogisch coach is het belangrijk dat ik het beleid van Domino+ ook daadwerkelijk vertaal naar de praktijk op de groep. Het is belangrijk  dat de pedagogisch coach/beleidsmedewerker een actieve rol speelt in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van de dagelijkse werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de pedagogische basisdoelen, het creëren van een gevoel van veiligheid in de groep, mogelijkheid tot ontwikkeling van sociale competenties, mogelijkheid tot ontwikkeling van persoonlijke competenties en het overbrengen van normen en waarden. Daarnaast is het ook belangrijk dat de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers gestimuleerd, geïnspireerd en gemotiveerd wordt voor de juiste uitvoering en het zichtbaar maken van het beleid op de werkvloer. Ik coach pedagogisch medewerkers dus eigenlijk op hun pedagogisch handelen, maak hen bewust van hun pedagogisch handelen en ondersteun hen bij lastige praktijksituaties.

Dit klinkt natuurlijk heel leuk allemaal, maar hoe geven we dit nu eigenlijk vorm in de praktijk?
Zelf reflecteren op je handelen kan namelijk best lastig zijn. We hebben nou eenmaal allemaal onze blinde vlekken en soms zien we gewoon even niet meer hoe het ook zou kunnen. Door middel van video interactie begeleiding wil ik de pedagogisch medewerkers bewust maken van hun handelen op de groep. Deze beelden worden vervolgens individueel en soms ook in teamverband besproken. Daarnaast besteden we in ieder overleg aandacht aan het pedagogisch beleid. In tweetallen worden er om de beurt stellingen/casussen uitgewerkt. We kijken wat erover beschreven staat in ons pedagogisch beleid en hoe we dit vertalen naar het werken op de groep. Doen we het ook daadwerkelijk zo? Wat is/was succesvol? Zien we mogelijkheden tot verbetering? Op deze manier blijven we kritisch kijken naar ons pedagogisch beleid en het handelen op de groep. We bekijken het groepsfunctioneren en er wordt een plan gemaakt. Waar gaan we aan werken? Hoe gaan we dit doen?

Ik vind het belangrijk dat er per jaar een thema centraal staat waaraan we extra aandacht geven. Dit schept duidelijkheid en werkt prettig. Dit jaar werken we, ook d.m.v. video interactie begeleiding, aan het begeleiden van spel. Vrij spel; ik hoor regelmatig dat men denkt dat de kinderen lekker aan het spelen zijn en wat de rol van de pedagogisch medewerkers hierbij is, is vaag. Het is juist zo belangrijk om als pedagogisch medewerker betrokken te zijn bij het spel van kinderen en je hier ook bewust van te zijn.

Daarnaast is het ook heel belangrijk om alle nieuwe trends, ontwikkelingen en wijzigingen binnen de kinderopvang in de gaten te houden, zodat we als team altijd de beste zorg aan uw kind(eren) kunnen geven. De leidsters op de groep doen er alles aan om de beste zorg te kunnen bieden. En hoe leuk is het door de extra verdieping, die ik d.m.v. het coachen hoop te bereiken, dat we nog meer pedagogische groei kunnen creëren.