Kinderopvang

Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 6.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop ( u koopt maandelijks de uren die u nodig heeft). We bieden een plek voor uw kind om te spelen, ontdekken, leren en genieten met activiteiten, afgestemd op de leeftijd van uw kind. Gediplomeerd personeel begeleidt en verzorgt de kinderen.
U kunt uw kind al aanmelden voordat het is geboren.


Buitenschoolse opvang

Voor school worden de kinderen opgevangen in onze BSO groep, een groep voor kinderen van 4- tot 13 jaar. De BSO biedt naast voorschoolse opvang ook naschoolse opvang, vakantieopvang en opvang op, voor de school, rooster vrije dagen. De kinderen kunnen tot 8.00 uur ontbijten en nog lekker wat spelen.

Kinderen van basisschool De Appel worden door de leidsters te voet gebracht en gehaald, kinderen die “De Blokwei”, “De Singel” of de “Jeroen Bosch”bezoeken kunnen met onze eigen Domino+ bus gebracht en gehaald worden.


Voorschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen buiten schooluren terecht bij de BSO. Dit kan voor of na schooltijd zijn. Maar ook op studiedagen, adv-dagen van leraren of tijdens de schoolvakanties. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen muv zaterdag, zondag en feestdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop ( u koopt maandelijks de uren die u nodig heeft). Het moment dat kinderen aanwezig zijn op de BSO wordt gezien als vrije tijd. Kinderen kunnen spelen met het aanwezige materiaal. Vaak worden er vanuit de BSO activiteiten aangeboden waar de kinderen vrijwillig aan mee kunnen doen. Dit kunnen spel- of knutselactiviteiten zijn. Tijdens de schoolvakanties, wanneer de kinderen hele dagen op de BSO aanwezig zijn, kunnen dit ook dagtripjes naar het park of een museum zijn.

3+groep

Is uw kind toe aan wat extra uitdaging? Kan uw kind een duwtje in de rug gebruiken als voorbereiding op de basisschool?
De drie+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere dagdelen. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen. Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheid.


Peutergroep

Tijd voor iets anders, iets nieuws, iets unieks! Niet alleen voorschoolse educatie is belangrijk. Extra aandacht voor beweging is ook van belang, aangezien overgewicht volksziekte nummer 1 is in Nederland. En de taalontwikkeling vinden we bij Domino+ ook een belangrijk aspect. Bewegen en taal staan daarom ook centraal tijdens onze peutergroep! Uw peuter maakt kennis met yoga,dans, gym en beweegkriebels, muziek op schoot,bubbelen, boekstart, plezier maken, bewegen en ontwikkelen dat staat hier voorop!


Haal- en breng service

Net zoals thuis brengen en halen wij kinderen naar/van school. Nu nog bij een 5-tal scholen in de omgeving, maar ons plan is om onze breng- en haalservice uit te breiden. We zijn via facebook de behoefte gaan peilen naar uitbreiding van deze service naar meerdere scholen binnen Roosendaal. Wilt u hier meer over weten laat dan een bericht achter via mailadres info@kdvdomino.nl, wij nemen dan zeker contact met u op.