Onze doelgroepen

Kinderopvang

Dagopvang is bedoeld voor kinderen vanaf 6 weken, totdat ze naar de basisschool gaan. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen m.u.v zaterdag, zondag en feestdagen van 6.30 uur tot 19.00 uur. Dit alles op basis van flexibele uren inkoop u koopt maandelijks de uren die u nodig heeft.
We bieden een plek voor uw kind om te spelen, ontdekken, leren en genieten met activiteiten, afgestemd op de leeftijd van uw kind.
We vangen kinderen op in 2 verticale groepen (0-4 jaar). Bij minimale bezetting kan het voorkomen dat deze groepen worden samengevoegd. Gediplomeerd personeel begeleidt en verzorgt de kinderen. U kunt uw kind al aanmelden voordat het is geboren.


Buitenschoolse opvang

De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. We hebben 2 BSO groepen. Een groep voor kinderen met de leeftijd van 4 tot 7 jaar  en een groep 
voor kinderen met de leeftijd van 7 tot 13 jaar. Bij minimale bezetting kan het voorkomen dat de groepen worden samengevoegd.
De BSO biedt voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantieopvang en opvang op, voor de school, rooster vrije
dagen. De kinderen kunnen het hele jaar worden opgevangen m.u.v zaterdag, zondag en feestdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur.
Dit alles op basis van flexibele uren inkoop ( u koopt maandelijks de uren die u nodig heeft).
Het moment dat kinderen aanwezig zijn op de BSO wordt gezien als vrije tijd. Kinderen kunnen spelen met het aanwezige materiaal.
Vaak worden er vanuit de BSO activiteiten aangeboden waar de kinderen vrijwillig aan mee kunnen doen.
Dit kunnen spel- of knutselactiviteiten zijn. Tijdens de schoolvakanties, wanneer de kinderen hele dagen op de BSO aanwezig zijn, kunnen dit ook dagtripjes naar het park of een museum zijn.


Voorschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen voor school terecht bij de BSO, maar ook bij voldoende aanvraag, op studiedagen en adv-dagen van leraren of tijdens de schoolvakanties.
De kinderen kunnen tot 08:00 uur ontbijten (dit mogen zij zelf meebrengen) en nog lekker wat spelen.

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers te voet naar school gebracht en gehaald. Wij lopen naar de volgende basisscholen: ‘De Appel’, ‘De Singel’ en ‘Jeroen Bosch’.
Op de ‘Blokwei’ halen en brengen we alleen kinderen na overleg.


3+ groep

Is uw kind toe aan wat extra uitdaging? Kan uw kind een duwtje in de rug gebruiken als voorbereiding op de basisschool?
De drie+ groep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere dagdelen. De leidster biedt activiteiten aan die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar en ouder passen.
Er wordt met gericht ontwikkelingsmateriaal gewerkt waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn.
Daarnaast krijgen de peuters extra uitdaging tot zelfstandigheid.


Peutergroep

Veel peuters gaan naar een peuterspeelzaal waar ze worden voorbereid op de basisschool.
Om onze peuters ook meer uit te kunnen dagen ontstond het idee voor een peutergroep.
Zo hoeven ze niet perse te wennen aan een nieuwe omgeving en andere juffen en krijgen ze toch dezelfde uitdaging als op een reguliere peuterspeelzaal aangeboden.
Een peutergroep is een fijne speelplaats waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool.
Uw peuter komt in contact met leeftijdsgenootjes en maakt kennis met verschillende soorten materialen die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere kinderen.
Door samen te plakken, knippen, kleien, puzzelen, verven, boekjes te bekijken, tafel- en kringspelletjes te spelen, ervaren de peuters hoe het is om iets in groepsverband te doen.
Het kind ‘hoeft nog niet’, maar mag zich in alle vrijheid en al spelend ontwikkelen. We besteden tijdens de peuterochtenden niet alleen aandacht aan voorschoolse educatie, maar besteden ook extra aandacht aan beweging en taal!
Onze verteltassen staan ieder thema centraal. Daarnaast bieden we nog extra activiteiten aan als muziek op schoot, peuterdans, peutergym, beweegkriebels e.d.
Plezier maken, bewegen en ontwikkelen, dat staat voorop! Alle peuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom!

Aan de hand van een activiteitenprogramma worden de dagdelen vorm gegeven. Dit biedt de kinderen houvast.
De kinderen komen twee keer per week naar peutergroep Domino+. Het gaat om een combinatie van twee dagdelen, namelijk dinsdag- en donderdag van 09:00 uur tot 12:00 uur. Dit gedurende 40 (school)weken. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen is de peutergroep gesloten.

Plezier maken, bewegen en ontwikkelen, dat staat voorop! Alle peuters vanaf 2,5 jaar zijn welkom!

Inschrijven?!

Bent u net zo enthousiast geworden als wij? Schrijf dan nu uw kind(eren) in voor peutergroep Domino+.Er
geldt een verplichte afname van 2 dagdelen in de week.
Dit in verband met het aanbod van het programma en het veilig voelen van het kind in de groep.
U kunt het gebruik van de peutergroep natuurlijk ook combineren met onze reguliere opvang (combinatie kinderopvang/peutergroep).
Wij brengen en halen uw kind dan van en naar de groep.
Mochten er nog verdere vragen zijn, dan mag u altijd contact met ons opnemen.