Pedagogisch Coach/beleidsmedewerker

 

Even voorstellen…

Hoi, mijn naam is Wendy van den Broek. Nadat ik in 2015 bijna klaar was met de deeltijd studie HBO Pedagogiek, heb ik mijn scriptie aan de kant gegooid en ben ik in tussentijd moeder geworden van twee geweldige kids. Ik vond het natuurlijk hartstikke zonde om mijn scriptie niet alsnog af te maken, dus heb ik het weer opgepakt en ben ik in maart 2021 alsnog afgestudeerd.

Vanaf 1 januari 2019 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch coach/beleidsmedewerker die pedagogisch medewerkers gaat begeleiden. Deze afspraak staat in het IKK-akkoord. Ook binnen kinderdagverblijf Domino+ werken we vanaf 1 januari 2019 met een Pedagogisch coach en beleidsmedewerker. Ik heb hiervoor een certificaat behaald die zich richt op het coachen.

De functie Pedagogisch coach en beleidsmedewerker kenmerkt zich door het ontwikkelen, vertalen en implementeren van het pedagogisch beleid binnen de organisatie.
De Pedagogisch coach/beleidsmedewerker vertaalt ons beleid naar de praktijk op de groep. Het is belangrijk dat de Pedagogisch coach/beleidsmedewerker een actieve rol speelt in de verbetering van de pedagogische kwaliteit van de dagelijkse werkzaamheden, waarbij rekening wordt gehouden met de pedagogische basisdoelen, het creëren van een gevoel van veiligheid in de groep, mogelijkheid tot ontwikkeling van sociale competenties, mogelijkheid tot ontwikkeling van persoonlijke competenties en het overbrengen van normen en waarden. Daarnaast is het belangrijk dat de Pedagogisch coach/beleidsmedewerker de professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers stimuleert en daarnaast de pedagogisch medewerkers inspireert en motiveert voor de juiste uitvoering en het zichtbaar maken van het pedagogisch beleid op de werkvloer.

Tijdens het 6 wekelijkse teamoverleg hebben we aandacht voor het pedagogisch beleid. Aan de hand van casuïstiek bespreken we alledaagse situaties, beleidsstukken en protocollen. Hierdoor ontstaat er discussie en denken we bewust na over ons handelen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan video-analyse. De pedagogisch medewerkers worden gefilmd tijdens alledaagse situaties die zich voordoen op de groep. Na afloop worden deze video’s bekeken en besproken. Hier kunnen leermomenten uit ontstaan, maar ook de krachten van een pedagogisch medewerker worden uitgelicht.

Door de invoering van een pedagogisch coach/beleidsmedewerker en de taken die daarbij komen kijken, is er meer aandacht voor het bewust en kritisch kijken naar ons handelen op de groep. Dit vergroot de pedagogische kwaliteit.