Tarieven kinderdagverblijf Domino+

De genoemde uurprijzen zijn bruto bedragen.

Sinds 2005 keert de belastingdienst een tegemoetkoming uit aan ouders voor de kosten van kinderopvang.
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het inkomen.|Hoe hoog de tegemoetkoming voor u is, kunt u bereken op https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

LET OP!! HOUDT U REKENING MET ONDERSTAANDE REGEL VOOR OUDERS DIE KINDEROPVANGTOESLAG WILLEN ONTVANGEN!!

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen.
Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen.

Een voorbeeld: een kind gaat vanaf 2 januari 2016 naar de kinderopvang. De ouder moet dan uiterlijk 30 april 2016 de kinderopvangtoeslag aanvragen, om geen maand mis te lopen.
Als de ouders wachten met aanvragen tot 31 mei 2016, dan ontvangen ze geen kinderopvangtoeslag over januari maar wel over de maanden februari, maart, april en mei.

Wilt u een rondleiding aanvragen?

Menu